Brand

Chiyonohikari Shuzo
Name
Chiyonohikari Shuzo
Address
656 kubomatsubara,myoko-shi,
Niigata,944-0061 Japan
Tel
0255-72-2814
Fax
0255-73-7600
Ayumasamune Shuzo
Name
Ayumasamune Shuzo
Address
636 saruhashi,myoko-shi,Niigata,
944-0341 Japan
Tel
0255-75-2231
Fax
0255-75-2328